pefc-logoPEFC Eesti

EMSN tegevus

header certificazioni

 

Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu (EMSN) asutati mittetulundusühinguna 29. oktoobril 2001. aastal Eesti erametsaomanike initsiatiivil ja teiste sidusrühmade osavõtul.

Eesti metsasertifitseerimisskeemi üldine eesmärk on aidata kaasa säästva metsanduse põhimõtete rakendamisele Eestis. Skeemi elluviimine peab tagama PEFC nõuete järgimise metsade majandamisel ja tõendama puiduhankijale, et puit pärineb säästvalt majandatud metsast, ning kinnitama, et PEFC märgistusega puidu ja puidutoodete päritolu on võimalik tõendada tarneahela igas etapis.

EMSN-i tegevusteks on:

  • PEFC logode väljastamine;
  • Metsamajandamise ja tarneahela standardite uuendamine;
  • Suhtlemine rahvusvahelise PEFC-ga;
  • Huvigruppide koondamine;
  • PEFC turundamine ja tutvustamine;
  • PEFC sertifitseerimisskeemi tutvustamine avalikkusele;
  • PEFC teabematerjalide väljatöötamine ja levitamine.

 

EMSNi liikmed on:

MTÜ Eesti Erametsaliit

MTÜ Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit

MTÜ Eesti Metsaselts

Eesti Maaülikool

Luua Metsanduskool

MTÜ Eesti Metsaüliõpilaste Selts

MTÜ Eesti Metsateenijate Ühing

MTÜ Eesti Metsatöötajate Ametiühing

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

MTÜ Eesti Looduskaitse Selts

 

 

Siit leiate EMSNi põhikirja.

 

EMSN lähtub oma tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksist.

 

EMSNi 2018. aasta majandusaasta aruande leiate siit.

EMSNi 2017. aasta majandusaasta aruande leiate siit.

EMSNi 2016. aasta majandusaasta aruande leiate siit.

 

 

Loe PEFC kohta lähemalt trükistest:

Mis on PEFC? Kõige kiiremini leviv metsasertifitseerimise skeem maailmas.

PEFC: Puidupõhiste toodete vastutustundlik valik. Mida peab tarbija teadma PEFC-st?

 

 

Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu arengustrateegia väljatöötamist toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) projekti nr AHE1_19-44 „MTÜ Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu arengustrateegia ja tegevusplaani koostamine“ raames.

Projekti eesmärk: MTÜ Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogul (EMSN) on arengustrateegia aastateks 2019-2030 ning konkreetne tegevusplaan aastateks 2019-2022, mis toetab EMSNi arendamist iseseisvaks, elujõuliseks ja ühiskonnas mõjusaks organisatsiooniks.

Projekt viiakse ellu vahemikus 01.04.2019 kuni 31.07.2019 ning KÜSKi toetus on 3970 eurot.