pefc-logoPEFC Eesti

EMSN tegevus

header certificazioni

 

Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu (EMSN) asutati mittetulundusühinguna 29. oktoobril 2001. aastal Eesti erametsaomanike initsiatiivil ja teiste sidusrühmade osavõtul.

Eesti metsasertifitseerimisskeemi üldine eesmärk on aidata kaasa säästva metsanduse (säästva kolmes mõttes: majanduslikus, keskkonnalikus ja sotsiaalses mõttes) põhimõtete rakendamisele Eestis. Skeemi elluviimine peab tagama PEFC nõuete järgimise metsade majandamisel ja tõendama puiduhankijale, et puit pärineb säästvalt majandatud metsast, ning kinnitama, et PEFC märgistusega puidu ja puidutoodete päritolu on võimalik tõendada tarneahela igas etapis.

EMSN-i tegevusteks on:

  • PEFC logode väljastamine;
  • Metsamajandamise ja tarneahela standardite uuendamine;
  • Suhtlemine rahvusvahelise PEFC-ga;
  • Huvigruppide koondamine;
  • PEFC turundamine ja tutvustamine;
  • PEFC sertifitseerimisskeemi tutvustamine avalikkusele;
  • PEFC teabematerjalide väljatöötamine ja levitamine.