pefc-logoPEFC Eesti

PEFC rahvusvaheline metsamajandamise standard PEFC ST 1003:2018 Sustainable Forest Management – Requirements (inglise keeles)

PEFC rahvusvaheline metsamajandamise standard PEFC ST 1003:2018 Sustainable Forest Management – Requirements (eesti keeles)

Metsamajandamise standardi muutmiseks on koostatud standardi koostamisettepanek, mis sisaldab standardi reguleerimisala ja standardi koostamise etappide kirjeldust koos eeldatava ajakavaga.

Standardi töörühma tööprotseduurid on kirjeldatud standardis PEFC EST 1001:2020 Standardi koostamine – Nõuded. Tagasisidet, kommentaare ja ettepanekuid töörühma tööprotseduuride osas saab tööprotseduuride standardile anda SIIN.

PEFC Nõukogu kinnitatud standardi koostamise tööprotseduurid PEFC ST 1001:2017 Standard setting – Requirements (inglise keeles)

MTÜ Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu standardite kohta arvamuste kogumise ja laekunud arvamuste käsitlemise kord

PEFC standardi koostamise põhimõtted