pefc-logoPEFC Eesti

Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu (EMSN)

Maris Erend
Projektijuht
Tel: +372 58 043 070
e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Juhatus
EMSN-i tööd juhib viieliikmeline juhatus:

Kristel Arukask – Eesti Erametsaliit
Mart Kelk – Eesti Metsaselts
Pille Meier – Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit
Kristjan Tõnisson – Riigimetsa Majandamise Keskus
Priit Põllumäe – Eesti Maaülikool